Logopedisk – behandling

Logopedisk oppfølging for barn, unge og voksne. Vi leverer tjenester til kommuner og private, samt klienter med direkte vedtak fra helselovgivningen § 5-10 ( HELFO )

Behandling

ÅPNINGSTID

Mandag – Fredag 8:30 – 18:00

 send oss SMS eller mail
905 63 340
eli@logopedtjenestenomegn.no

Velkommen til Logopedtjenesten

Logopedtjenesten består av fem privatpraktiserende logopeder. Vi dekker områdene Oslo øst, Lørenskog, Rælingen, Lillestrøm (Skedsmo, Fetsund og Sørumsand), Nes, Gjerdrum og Nittedal. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Lørenskog. Ved behov tilbyr vi behandling ved sykehjem, barnehage, skole eller hjem.

Vi tilbyr timer direkte og over videokonferanse

Kjennveien 167 inngang B – 3 etasje

(tidligere Solheimveien 62B)

I arbeidstiden er det ofte vi ikke kan svare på telefonhenvendelser

Send oss SMS eller mail

Kontaktinformasjon