Book time

I arbeidstiden er det ofte vi ikke kan svare på telefonhenvendelser.
Send oss SMS eller mail så tar vi raskt kontakt med deg

Logopedene

BRITT SKOGLUND
Logoped, MNLL
922 82 481
britt@logopedtjenestenomegn.no

ELI KJUS
Logoped, MNLL
905 63 340
eli@logopedtjenestenomegn.no

REGINE JENSEN
Logoped, MNLL
950 48 344
regine@logopedtjenestenomegn.no

SIV JUNE ØVERLI
Logoped, MNLL
990 01 715
sivjune@logopedtjenestenomegn.no

NATHALIE DESMOT
Logoped, MNLL
920 82 555
nathalie@logopedtjenestenomegn.no

KONTAKTINFORMASJON

 • 922 82 481 / 905 63 340 / 950 48 344 / 990 01 715 / 920 82 555

 • Kjennveien 167, 1473 Lørenskog – inngang B – 3 etasje

  (tidligere Solheimveien 62B)

ÅPNINGSTID

Mandag – Fredag 8:30 – 18:00

OMRÅDER

 • Lørenskog

 • Oslo øst

 • Lillestrøm

 • Rælingen

 • Gjerdrum

 • Nes

 • Nittedal