LOGOPEDENE

Logopedtjenesten består av fire privatpraktiserende logopeder utdannet ved Universitetet i Oslo. Vi er medlem av Norsk Logopedlag og arbeider i samsvar med deres lover og regler, og etiske retningslinjer.

Vi har avtale med HELFO, dvs at de fleste får dekket sin behandling gjennom folketrygden.

Vi tilbyr logopediske tjenester til barn, unge og voksne i kommunene Oslo, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Gjerdrum. Vi ser viktigheten av å samarbeide tverrfaglig med forskjellige instanser som helsestasjon, institusjon, skole og barnehage.

Vårt kontor ligger sentralt i Lørenskog med gratis parkering. Transport med pasientreiser kan rekvireres ved behov.

Vi reiser ut til barnehage, skole, sykehjem eller hjem til klienten for behandling. Logopedtjenesten leverer i dag sine tjenester til kommuner og private, samt klienter med direkte vedtak fra helselovgivningen § 5-10 ( HELFO ).

BRITT SKOGLUND
BRITT SKOGLUNDLogoped, MNLL
922 82 481
logopedtjenesten@outlook.com
Arbeidsområder:
Ble utdannet logoped i 2006. Britt har langt og god erfaring i arbeid med barn. Hun arbeider innenfor områdene:
– Språk- og uttalevansker
– Stemmevansker
– Taleflytvansker
– Leppe/kjeve/gane problematikk
– Språkvansker tilhørende ulike diagnoser/funksjonshemminger
– Dysleksi/lese- og skrivevansker

– ICDP veileder ( International Developement Children program )

ELI KJUS
ELI KJUSLogoped, MNLL
905 63 340
elikjus@gmail.com
Arbeidsområder:
Ble utdannet logoped i 2006. Eli har jobbet med voksne siden 2007 i Skedsmo kommune (nå Lillestrøm). Hun har langt og god erfaring innen behandling av:
– Språk- og uttalevansker
– Afasi
– Nevrologiske sykdommer som ALS, MS og Parkinson sykdom
– Stemmevansker
– Dysfagi
– Dysleksi/lese- og skrivevansker
REGINE JENSEN
REGINE JENSENLogoped, MNLL
950 48 344
reginejensen@live.no
Arbeidsområder:
Utdannet logoped i 2016. Tidligere jobbet som PP-rådgiver og logoped i Oslo kommune. Jobber i dag med voksne innen:
– Språk- og uttalevansker
– Afasi
– Nevrologiske sykdommer som ALS, MS og Parkinson sykdom
– Stemmevansker
– Dysfagi
– Dysleksi/lese- og skrivevansker
SIV JUNE ØVERLI
SIV JUNE ØVERLILogoped, MNLL
990 01 715
sivju10@gmail.com
Arbeidsområder:
Utdannet logoped i 2012. Tidligere arbeidserfaring som PP-rådgiver og logoped i Oslo kommune. Jobber i dag med barn innen:
– Språk- og uttalevansker
– Stemmevansker
– Taleflytvansker
– Språkvansker tilhørende ulike diagnoser/funksjonshemminger
– Dysleksi/lese- og skrivevansker