LOGOPEDENE

Logopedtjenesten består av fem privatpraktiserende logopeder utdannet ved Universitetet i Oslo. Vi er medlem av Norsk Logopedlag og arbeider i samsvar med deres lover og regler, og etiske retningslinjer.

Vi har avtale med HELFO, dvs at de fleste får dekket sin behandling gjennom folketrygden.

Vi tilbyr logopediske tjenester til barn, unge og voksne i kommunene Oslo, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen og Gjerdrum. Vi ser viktigheten av å samarbeide tverrfaglig med forskjellige instanser som helsestasjon, institusjon, skole og barnehage.

Vårt kontor ligger sentralt i Lørenskog med gratis parkering. Transport med pasientreiser kan rekvireres ved behov.

Vi reiser ut til barnehage, skole, sykehjem eller hjem til klienten for behandling. Logopedtjenesten leverer i dag sine tjenester til kommuner og private, samt klienter med direkte vedtak fra helselovgivningen § 5-10 ( HELFO ).

ELI KJUS
ELI KJUSLogoped, MNLL
905 63 340
eli@logopedtjenestenomegn.no
Arbeidsområder:
Ble utdannet logoped i 2006. Eli har jobbet med voksne siden 2007 i Skedsmo kommune (nå Lillestrøm). Hun har langt og god erfaring innen behandling av:
– Språk- og uttalevansker
– Afasi
– Nevrologiske sykdommer som ALS, MS og Parkinson sykdom
– LSVT loud og PLVT behandling
– Stemmevansker
– ILO og EILO
– Dysfagi
– Taleflytvansker
– Sertifisert for utredning av Dysleksi/lese- og skrivevansker
– ASK hjelpemidler for voksne
– Kjønnsinkongruens
– Vital Stim

Medlem av Parkinson net og LSVT global.
Tilknyttet Norsk Helsenett

REGINE JENSEN
REGINE JENSENLogoped, MNLL
950 48 344
regine@logopedtjenestenomegn.no
Arbeidsområder:
Utdannet logoped i 2016. Tidligere jobbet som PP-rådgiver og logoped i Oslo kommune. Jobber i dag med voksne innen:
– Språk- og uttalevansker
– Afasi
– Nevrologiske sykdommer som ALS, MS og Parkinson sykdom
– PLVT behandling
– Stemmevansker
– ILO og EILO
– Dysfagi
– Taleflytvansker
– Sertifisert for utredning av Dysleksi/lese- og skrivevansker
– Kjønnsinkongruens

Medlem av Parkinson net.

BRITT SKOGLUND
BRITT SKOGLUNDLogoped, MNLL
922 82 481
britt@logopedtjenestenomegn.no
Arbeidsområder:
Ble utdannet logoped i 2006. Britt har langt og god erfaring i arbeid med barn. Hun arbeider innenfor områdene:
– Språk- og uttalevansker
– Stemmevansker
– Taleflytvansker
– Leppe/kjeve/gane problematikk
– Språkvansker tilhørende ulike diagnoser/funksjonshemminger
– Sertifisert for utredning av Dysleksi/lese- og skrivevansker

– ICDP veileder ( International Developement Children program )

SIV JUNE ØVERLI
SIV JUNE ØVERLILogoped, MNLL
990 01 715
sivjune@logopedtjenestenomegn.no
Arbeidsområder:
Utdannet logoped i 2012. Tidligere arbeidserfaring som PP-rådgiver og logoped i Oslo kommune. Jobber i dag med barn innen:
– Språk- og uttalevansker
– Stemmevansker
– Taleflytvansker
– Språkvansker tilhørende ulike diagnoser/funksjonshemminger
– Sertifisert for utredning av Dysleksi/lese- og skrivevansker
Nathalie DesmotLogoped, MNLL
920 82 555
nathalie@logopedtjenestenomegn.no
Arbeidsområder:
Utdannet logoped i 2022. Tidligere arbeidserfaring som spesialpedagog og sosiallærer i Oslo kommune. Har lang og god erfaring med barn og ungdom.
Jobber i dag med barn innen:
– Språk- uttale- og kommunikasjonsvansker
– Stemmevansker
– Taleflytvansker
– Språkvansker tilhørende ulike diagnoser/funksjonshemminger
– Sertifisert for utredning av Dysleksi/lese- og skrivevansker

Sertifisert som  COS P (Circle of Security Parenting) veileder.